Klikni na obrázek

Kvalita elektrické sítě

 • Frekvence
 • El.napětí
 • Činitel výkyvu
 • Nesymetrie
 • Fliker
 • Přechodové děje

Analýza výkonu

 • Zdánlivý výkon
 • Činný výkon
 • Jalový výkon
 • Účiník cos
 • K-faktor
 • Spotřeba el.energie

Analýza harmonických frekvencí

sledování frekvencí  až do 10MHz

/analýza sítí napojených na UPS, spínací přepětí, velmi krátké impulsy/

 • Celkové zkreslení
 • Zkreslení jednotlivými harmonickými