Flikr je změna zrakového vnímání vyvolaná časovou změnou světelného toku svítidel. Obtěžování způsobené flikrem je subjektivní (různá intenzita vnímání osob) a může se měnit v závislosti na příčině blikání a délce doby, po kterou se vyskytuje. Proto jsou definovány krátkodobá míra vjemu flikru Pst a dlouhodobá Plt. Negativně může být ovlivněn i provoz televizorů, počítačů apod. Flikr je způsoben časově proměnlivou zátěží, jejíž frekvence změn je nižší než frekvence sítě. Hlavními zdroji kolísání napětí jsou obloukové i odporové svářečky, elektrické obloukové pece, rozběh velkých motorů, větrné elektrárny, řízené topné soustavy, katry, drtiče kamení, výtahy.