NN, VN, výbušné prostory

Revize elektrických instalací se provádí měřícími přístroji s vysokou přesností, používané jsou nejnovší metody měření, například měření hromosvodů bez rozpojení skušebních svorek. Měření teploty zahřívání el.rozvaděčů, elektromotorů apod. termokameru. Na měřících přístrojích jsou pravidelně prováděné kalibrace. Výsledky měření pří revizích jsou porovnávané s nově platným normami.

Revize hromosvodů:

Kromě základních měřících metod, také přesné měření uzemnění vysokofrekvenčním impulsem

(Impulzní metoda) . Při tomto měření se nemusí rozebírat zkušební svorka zemnícího vodiče a ani ochranný vodič sítě, pokud je spojený s uzemněním. Toto měření se využívá hlavně tam,kde se nesmějí,nebo nedají rozpojovat zemnící a ochranné vodiče /benzinové stanice, kovové stožáry VN a VVN a pod./