Běžné měření izolačních odporů na elektrických zařízeních je jen informační měření, kterým je možné zjistit,jestli je ještě zařízení funkční,nebo již není spolehlivé provozu.Měřením diagnostickými metodami se dá včas zjistit v jakém stavu se nachází el.zařízení a včas naplánovat jeho výměnu nebo opravu. Jedná se hlavně například o kabely zakopané v zemi, elektromotary, transformátory a taková zařízení u kterých by výměna nebo oprava způsobila dlouhodobé odstavení provozu.

Úvod

Každý druh izolace má nějaký odpor. Izolační odpor je velmi vysoký, ale není nekonečný. Výrobci kabelů,motorů,transformátorů,jako i dalších el.přístrojů neustále zlepšuji jejich izolace pro účely doručování v průmyslu, doma a na dalších místech, kde je elektřina používána.Nicméně, izolace v provozu, je předmětem mnoha vlivů, které mohou způsobit to, aby selhali: mechanickému poškození, vibrace, vysoké teploty nebo chladu, špína, olej, a korozívní výpary,vlhkost ze vzduchu nebo technologického procesu. Kombinace elektrického napětí a degradace izolace jsou v práci, postupem času.Rozvíjející se dírky nebo praskliny , vlhkost a cizorodé látky pronikající povrchy izolací, které poskytují nízký odpor a  cestu k úniku proudu. Jakmile začal proces různých degradačních procesů izolace,které si mají tendenci k vzájemné pomoci ,umožňuji přechod nadměrného proudu přes izolaci.Unikající proud nelze vidět ani cítit, ale jeho následky mohou být vidět často příliš pozdě. Obvykle však pokles izolačního odporu je postupný a dává spoustu varování, pokud je pravidelně kontrolován. Pokud neexistují žádné kontroly, může být elektrické zařízení s vadnou izolací nebezpečné na dotek,nebo může způsobit požár,zastavení výroby apod.

nedestruktivní zkoušky izolace

Napěťově  závislí test - postupně narůstající napětí

Tento test ukazuje, zda izolace byla elektricky nebo mechanicky namáhaná. V tomto případě množství a velikosti anomálií izolace se zvyšuje (např. praskliny, místní poruchy, vodivých částí, atd.).a celkový průrazné napětí se sníží.Nadměrná vlhkost a znečištění mají významnou roli zejména v případě mechanického namáhání.Pokud výsledky testů ukazují na postupné snížení izolačního odporu, izolace by měla být nahrazena.

Polarizační index (PI)

Je definován jako poměr měřených odporů ve dvou časových úsecích.Dobrá izolace má malý unikající proud, a celkový proud klesá pomalu.Proto je polarizační index dobré izolace vysoký. Znečištěná nebo poškozená izolace má nízký index polarizace, protože jsou vysoké a konstantní svodové proudy. Obecně platí, že izolátory, které jsou v dobrém stavu mají “vysoký polarizační index”, zatímco izolátory, které jsou poškozené mají “nízký polarizační index”.

Dielektrická absorpce (DAR)

DAR je podobná metodě polarizační index čas nárůst testování izolace. Jediným rozdílem jsou období pro zachycení výsledků.

Dielektrický vybíjecí test (DD - Dielectric Discharge)

Je velmi užitečný pro testování vícevrstvé izolace. Po odpojení napětí nastane měření vybíjecího proudu a kapacity měřeného objektu po dobu 1 minuty. Touto zkouškou lze identifikovat nadměrné proudy, které nastanou, když jedna vrstva izolace je poškozená nebo znečištěná.

Výše uvedenými zkouškami se dají měřit i zařízení VN. V porovnaní z běžnými zkouškami na měřeném zařízení nenastáva destrukce /umělé zničení/,ale dá se zjistit v jakém stavu se zařízení nachází a případně naplánovat včas jeho opravy.