Používání barvy zásuvek ve zdravotnictví

Ve zdravotnictví se používají odlišné barvy zásuvek vzhledem k tomu,že jsou napojeny z různých napájecích zdrojů a jsou chráněny před úrazem elektrickým proudem různými ochranami.
Barvy zásuvek již doporučoala bývalá ČSN 33 2140 /ELEKTRICKÝ ROZVOD V MÍSTNOSTECH PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY/, ve které je nakreslena tabulka v příloze č.9. -viz tabulku

znaceni-zasuvek-1

V dnešní době přibilo ve zdravotnictví daleko více zdravotnických elektrických přístrojů a také i napájecí zdroje, hlavně UPS, které jsou schopné napájet el.přístroje bez ztráty napětí.

Nová ČSN 33 2000-7-710 se již podrobně barvami krytů zásuvek tolik nezabývá, protože když se podíváme na tabulku níže,každý kryt zásuvky by musel být aspoň dvoubarevný. Jednou barvou by se vyjadřovala ochrana před úrazem elektrickým proudem a druhou zdroj napájení.
Pokud by jsme chtěli přesně vyjádřit z jakého zdroje a s jakou ochranou proti nebezpečnému proudu je zásuvka napojena,musela by se značit také dvěma barvami.
Nevím, jak by se v tom orientoval zdravotnický personál, když v některých zdravotnických zařízeních má problémy jen s barvami, které se používají do dnes.
I když podobné značení zásuvek , jak jsou vyznačeny v této tabulce jsem již v některých nemocnicích viděl.

znaceni-zasuvek-2