K-faktor je váha harmonických proudů, jejich vlivy závisí na zahřívání transformátorů, motorů apod. Důvodem je to, že větší vířivé proudy způsobené harmonickými zvyšuji ztrátu transformátorů a tak se vytváří další teplo /zahřívání transformátorů/. Čím vyšší je K-faktor, tím větší je vytápění harmonickými  účinky. Při plném výkonu se napájecí transformátory přehřívají a hrozí zkraty ve vinutí a zhoření trafa.