Revize elektrických instalací a hromosvodů elektro - VN, NN  i výbuchy.

Analýza elektrické energie - Výkony, harmonické zkreslení, rozběhové proudy.

Měření termokamerou -  Měření teploty rozvaděčů, zateplení budov, zahřívání motorů a podobně.

Diagnostika kabelových vedení,motorů,transformátorú a dalších el.přístrojů

Měření statické elektřiny - Měření elektrostatických polý a  elektrostatckých nábojů.

Hledání kabelových tras - Hledání kabelových tras v zemi i ve zdech.

Revize VN trafostanic - diagnostika vinutí tansformátoru,  průrazné napětí a kyselost izolačního oleje,

Měření elektromagnetických polí - měření elektromagnetických polí od 0Hz do 20MHz

Diagnostika a revize nabíjecích stanic elektromobilů